Üniversite Öğrencilerinin Markalar ile İlişkisi

Marka Yönetimi
// 31 Ekim 2015

Starcom Mediavest Group Business Intelligence tarafından Global Web Index verileri ile özel olarak hazırlanan bu çalışmada; Türkiye’deki üniversite öğrencisi aktif internet kullanıcılarının markalara karşı tutumları dünyadaki üniversite öğrencileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyor.

Dünya Online Platformlardan, Türkiye TV ve Radyodan Keşfediyor

Global Web Index 2015 ikinci çeyrek verilerine göre dünyadaki aktif internet kullanıcısı üniversite öğrencilerinin marka, ürün ve hizmet keşfetme kaynaklarının başında %55‘lik oran ile online platformlarda görülen reklamlar gelirken, Türkiye’deki aktif internet kullanıcısı üniversite öğrencilerinin ilk tercihi %52’lik oranla TV/Radyo reklamları olarak ortaya çıkıyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin tercihleri karşılaştırıldığında en çok farklılık gösteren kaynaklar billboard reklamları ile sosyal ağlardaki yorum ve tavsiyeler olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki öğrencilerin %42’si billboard reklamlarından marka keşfederken, bu oran dünyada %26 olarak görülüyor. Türkiye’deki öğrencilerin %37’si, dünyadaki ise %24’ü marka keşfederken sosyal ağlardaki yorum ve tavsiyeleri kaynak olarak kullandıklarını belirtiyor.

Türkiye Markalar Hakkında Bilgi Toplarken, Sosyal Ağlara Dünyaya Oranla Daha Çok Başvuruyor

Arama motorları (%44) dünyadaki aktif internet kullanıcısı üniversite öğrencilerinin ismini duydukları markalar hakkında bilgi toplarken kullandıkları kaynaklar arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de ise arama motoru ile sosyal ağlar %47’lik oranla ilk sırayı paylaşıyor. Dünyada kullanılan kaynaklar arasında 3. sırada yer alan sosyal ağlar (%36), Türkiye ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark olarak dikkat çekiyor. Türkiye’deki öğrencilerin sosyal ağları tercih etme oranları dünyaya göre daha yüksek görülüyor.

Ürün Tanıtımı Söz Konusu Olduğunda Yüksek Kaliteli Ürünlere Sahip Markalar Öne Çıkıyor

Aktif internet kullanıcısı olan üniversite öğrencilerine bir markayı online platformlarda tanıtmaları için onları nelerin motive ettiği sorulduğunda dünyanın %52’si, Türkiye’nin de %55’i, yüksek kaliteli ürünlerin en büyük motivasyon olduğu konusunda aynı fikirde görülüyor. Diğer yandan markaların finansal ödüllere önem vermesi de iki taraf için motive edici büyük etmenlerden biri olarak sıralanıyor. Türkiye’deki öğrencilerin %58’i, dünyadakilerin ise %45’i bu ödülleri markaları tanıtmak için motivasyon kaynağı olarak kabul ediyor. Kişisel ilgi alanına girmesi (%34) ve başarılı müşteri hizmetleri (%29) Türkiye’deki üniversite öğrencileri için diğer önde gelen motivasyonlar olarak sıralanıyor.

Marka Odaklı Online Davranışların Başında Web Sitesi Ziyaretleri Yer Alıyor

Öğrencilerin bir önceki ay gerçekleştirdikleri marka odaklı online davranışların başında hem Türkiye (%36) hem dünyada (%34) için markaların websitelerini ziyaret etmek geliyor. Türkiye’deki öğrencilerin ikinci sırada gerçekleştirdiği aktivite %34’lük oran ile markaların videolarını izlemek iken bu oran dünyada %20’ye düşüyor ve davranışlar arasında alt sıralarda yer alıyor.

Ücretsiz Teslimat Satın Almayı Etkileyen Etmenlerin En Başında Geliyor

Markaların ‘ücretsiz teslimat’ sağlaması dünyadaki öğrenciler için %69’luk, Türkiye’dekiler için ise %66’lık oran ile satın almayı pozitif yönde etkileyen faktörler arasında ilk sırada bulunuyor. Rapora göre Türkiye’deki öğrenciler dünyaya oranla ürün teslim tarihinin yakın olmasına daha fazla önem veriyor. Türkiye’de bir ürünün ertesi gün teslim edilmesi ücretsiz teslimatın ardından gelirken, dünyada bu motivasyon 5. sıraya düşüyor. Çabuk ve kolay ödeme süreci Türkiye’deki öğrencilerin %48’i, dünyadakilerin ise %38’i için online alışveriş sırasında satın alma motivasyonunu etkileyen etmenlerin arasında yer alıyor.

Türkiye’de Öğrenciler Sevdiği Markanın Çevreye Duyarlı Ürünler Üretmesinden Yana

Türkiye’de aktif internet kullanıcısı üniversite öğrencilerinin %30′u sevdiği markaların çevreye duyarlı ürünler üretmesini istiyor. Dünyadaki tüketicilerin favori markalarının yeni bir ürün çıkartırken kendi fikirlerine başvurması %24 oran ile birincil öncelik olarak görülüyor. Dünyada %24 oran ile yeni ürünün bilgilendirici olması da önem taşıyor. Türkiye’de ise bu oran %25 olarak görülüyor. Türkiye’de ve dünyada en çok farklılık gösteren istek ise sevilen markaların yardım kurumlarına destek olması olarak gözlemleniyor. Dünyadaki öğrencilerin %15′i, Türkiye’dekilerin %25′i sevdikleri markalarının yardım kurumlarına destek olmasını istiyor.

 

üni

Kategoriler
Marka Yönetimi

Yorumlayın

HTML kullanabilirsiniz.