Metropol Öğrencileri Diğer Şehirlerdeki Öğrencilere Göre Daha Mobil

Dijital Pazarlama
// 31 Ekim 2015

Vivaki Business Intelligence tarafından *TGI verileri ile özel olarak hazırlanan bu çalışmada; Türkiye’deki üniversite öğrencileri ‘Metropollerde yaşayanlar’ ve ‘Diğer şehirlerde yaşayanlar’ olmak üzere iki farklı hedef kitlede inceleniyor. Bu grupların medya tüketimleri, online davranışları ve internete bakış açıları karşılaştırmalı olarak ele alınıyor.

Metropol Öğrencileri Kimler?

Türkiye’deki üniversite öğrencileri yaşadıkları şehirler dikkate alınarak ‘Metropolde yaşayan üniversite öğrencileri’ ve ‘Diğer şehirlerde yaşayan üniversite öğrencileri’ olarak ayrıştırılıyor. Buna göre TGI araştırmasının metropol tanımına uygun olarak ‘İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan öğrenciler incelenirken, diğer öğrenciler grubunu ise bu 3 metropol dışındaki şehirlerde yaşayan üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Metropol öğrencilerinin büyük çoğunluğunu ise İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencileri oluşturuyor (%64). Ankara’da ve İzmir’de yaşayan öğrencilerin oranları ise %18 olarak ortaya çıkıyor.

Diğer Şehirlerdeki Öğrencilerin Gazete Okuma Oranı Metropollerden Yüksek

Günümüzde yaşadığımız teknolojik devrime en hızlı ayak uyduran kesim şüphesiz ki gençler olarak ön plana çıkıyor. Değerleri ve alışkanlıkları teknolojik dönüşüm ile değişen bu gençler her gün çeşitli mecralarda boy gösteriyor.

Metropolde yaşayan üniversite öğrencilerinin %68’si günde en az bir saat TV izlerken, diğer şehirlerde yaşayan üniversite öğrencilerinin %76’sı günde en az bir saatini TV’ye ayırır durumda. Öğrencilerin günlük ortalama TV izleme süreleri ise metropol öğrencileri için günde ortalama 2.2 saat iken, diğer şehirlerdeki öğrenciler günde ortalama 2.4 saat olarak ortaya çıkıyor. Türkiye genelinde ise günlük ortalama TV izleme süresi günde 2.8 saat olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her iki öğrenci grubunun da TV’ye ayırdıkları sürelerde Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülüyor.

Geleneksel mecraların dijitale kaydığı günümüz dünyasında öğrencilerin gazete okuma alışkanlıkları dikkat çekiyor. Metropolde yaşayan öğrencilerin %53’ü haftada en az bir gazete okurken, diğer şehirlerdeki öğrencilerin %62’lik gazete okuma oranı ile metropol öğrencilerinden farklılaşması dikkat çekiyor.

Metropol Öğrencileri Mobil Bir Profil Çiziyor

Öğrencilerin cihaz sahipliği incelendiğinde akıllı telefonların büyük bir orana sahip olduğu görülüyor. Metropolde yaşayan öğrencilerin yarısından fazlasının (%58) akıllı telefon kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor. Diğer şehirlerde yaşayan öğrencilerin ise neredeyse yarısının (%49) akıllı telefon kullanıcısı olduğu dikkat çekiyor.

Öğrencilerin cihaz sahipliklerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise metropol öğrencilerinin diğer şehirlerdeki öğrencilere göre daha mobil bir profil ortaya koyuyor olması. Metropol öğrencilerinin dizüstü bilgisayar sahipliği oranı %44 iken, masaüstü bilgisayar sahipliği oranı %32’de kalıyor. Tablet sahiplikleri oranı ise, diğer şehirlerdeki öğrencilerin yaklaşık iki katı olarak ortaya çıkıyor.

Anlık Mesajlaşmalar İki Tarafta da Birinci

Her iki grup öğrenci için internet kullanım amaçlarının başında ortak olarak ‘anlık mesajlaşma platformları’ ve ‘eğlence’ bulunuyor. Ardından ise metropol öğrencileri için ‘online video izleme’ gelirken, diğer şehirlerde yaşayan öğrenciler için ise ‘online oyun oynamak’ geliyor. Metropol öğrencileri için ‘e-mail kullanımı (%20)’ ve ‘kişisel araştırmalar yapmak (%19)’ düzenli olarak internet kullanma amaçları arasında önemli bir paya sahip.

2

Metropol Öğrencileri Yorum Yazıyor, Diğer Öğrenciler Etkileniyor

İnternette herhangi bir konu hakkında yorum ve eleştiri yazma söz konusu olduğunda metropol öğrencilerinin (%33) öne çıktığı görülürken, internetteki yorumları okuyup etkilenenlerin ise çoğunlukla diğer şehirlerde yaşayan öğrenciler (%35) olduğu görülüyor.

Metropolde yaşayan öğrencilerin %42’sinin TV izlemektense internette dolaşmayı tercih etmesi dikkat çekiyor.

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin ele alındığı infografiği aşağıda bulabilirsiniz.

infografik.jpg

*TGI (Target Group Index) Araştırması: TGI Araştırması, Türkiye’de her yıl 20 bin ve üzeri yerleşim birimlerinden yaşayan 15 yaş üzeri 15.000 farklı katılımcı ile gerçekleştirilerek yaklaşık 41 milyon kişiyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullanımı, mecra tüketimi ve yaşam biçimleri hakkında veriler sunuyor.

Kategoriler
Dijital Pazarlama

Yorumlayın

HTML kullanabilirsiniz.